مجموعه تالار و رستوران های باباقدرت

مرمت و بازسازی کاروانسرای باباقدرت مشهد

مرمت و بازسازی کاروانسرای باباقدرت

در سال 1385 براساس توافق بخش خصوصی و دولتی مقرر شد این کاروانسرا مورد بازسازی و مرمت قرار گیرد و عملیات اجرائی آن آغاز گردید و طی 4 سال تلاش مستمر علیرغم مشکلات عدیده ای که از سوی برخی دستگاه های دولتی و خصوصی بوجود آمد ، سرانجام در تاریخ 1389/7/9 بصورت رسمی بعنوان مجتمع گردشگری باباقدرت و تحت نظارت سازمان میراث فرهنگی استان خراسان افتتاح و به بهره برداری رسید.

این اثر تاریخی و فرهنگی با توجه به نقشه های اولیه و نیز نوع سازه پس از طراحی احیاء و مرمت و نیز تاییده کمیته فنی میراث فرهنگی استان مورد بازسازی قرار گرفت.